Wszelkie sugestie, pytania, propozycje czy uwagi proszę kierować na adres:

kontakt@wynalazca.info.pl